top of page

אשקלון מרכז שכונת ברנע

אשקלון מרכז שכונת ברנע

תב"ע ותכנון מפורט למגורים, דיור מוגן , תעסוקה ומסחר במרכז שכונת ברנע

יזם : קבוצת גבאי

בשלבי קליטה

בת ים בלפור רוטשילד

חברת שחר ברוטשילד

בת ים בלפור רוטשילד

לקראת היתר

רחובות החדשה

אזורים

רחובות החדשה

מאוכלס

אשקלון רובע האומנים בורוכוב

למגרש לדירות קטנות ומסחר

ד.א.א.ר

אשקלון רובע האומנים בורוכוב

בביצוע

בת ים שכונת רמת יוסף

תכנית פינוי בינוי ברחוב אילת

קבוצת גבאי

בת ים שכונת רמת יוסף

לקראת היתר

יבנה - שד' העצמאות

תכנית בניין עיר ותכנון מפורט לפינוי בינוי במרכז העיר יבנה. בניית כ-500 יח"ד, מסחר ומבני ציבור.

חן את ברון

יבנה - שד' העצמאות

לקראת היתר

אשקלון 409,410

תכנית בניין עיר בסמכות הוועדה המחוזית למסחר, דיור מוגן, תעסוקה ומגורים במרכז שכונת ברנע החדשה באשקלון.

קבוצת גבאי

אשקלון 409,410

בשלבי קליטה

הוד השרון - דרך רמתיים שרת

תכנית בניין עיר + תכנון מפורט לפרויקט מגורים ומסחר היוצר את השער הצפוני להוד השרון.

מגורים יזום ובניה

הוד השרון - דרך רמתיים שרת

קיבלה תוקף

תל אביב - תכנית 3388ב'

תב"ע ותכנית עיצוב לצפון הגוש הגדול

עיריית ת"א

תל אביב - תכנית 3388ב'

לקראת אישור

תל אביב, כפר שלם - חוות יפת

תב"ע ותכנון מפורט לכ- 600 יח"ד ומסחר

קבוצת גבאי

תל אביב, כפר שלם - חוות יפת

לקראת היתר

פרויקטים קשורים

bottom of page