top of page

בת ים שכונת רמת יוסף

בת ים שכונת רמת יוסף

תכנית פינוי בינוי ברחוב אילת.
תכנית בסמכות הוועדה המוזית ותכנון מפורט להריסת 192 דירות ובנית 700 יח"ד, שטחי מסחר, תעסוקה ומבני ציבור. התכנית אושרה למתן תוקף ונמצאת בתהליכי רישוי.

יזם : קבוצת גבאי

לקראת היתר

אשקלון, מרכז מסחרי, שכונת אפרידר

דוד שחר

אשקלון, מרכז מסחרי, שכונת אפרידר

מאוכלס

בת ים בלפור רוטשילד

חברת שחר ברוטשילד

בת ים בלפור רוטשילד

לקראת היתר

אשקלון מרכז המרינה

10,000 מ"ר מסחר ו-300 יחידות נופש

אפרידר

אשקלון מרכז המרינה

מאוכלס

ירושלים רמת רחל

מבנה תרבות רב תכליתי, מרכז לימוד והתכנסות.

עירית ירושלים

ירושלים רמת רחל

מאוכלס

אזור כניסה מערבית

מרכז מסחרי בתפר שבין איזור התעשיה למגורים.

אפרידר

אזור כניסה מערבית

מאוכלס

קרית אונו שלמה המלך

מרכז מסחרי ומעליו מגדל מגורים

קרית אונו שלמה המלך

מאוכלס

ת"א אשכול גנים ומעונות יום

מעונות יום 6 כתות ובית כנסת

עיריית ת"א

ת"א אשכול גנים ומעונות יום

לקראת אישור

הוד השרון הנשיאים

מרכז מסחרי פתוח נושק לפארק.

דוד שחר

הוד השרון הנשיאים

מאוכלס

ראש העין 912,913

10,000 מ"ר מסחר עם כ-2000 מ"ר מבני ציבור
ו-256 יח"ד ב-4 מגדלים

שפיר

ראש העין 912,913

מאוכלס

אשדוד גני טל

מגורים, מסחר, משרדים , גני ילדים, מעונות ובית כנסת לאוכלוסיה החרדית.

גני טל

אשדוד גני טל

בביצוע

הוד השרון - מגרשים 49,51

תכנית בניין עיר ותכנון מפורט להעצמת זכויות עפ"י תמ"א 70 ומסמך המדיניות של הוד השרון לציר רמתיים בקרבת תחנת "הבנים" של המטרו. מגורים, תעסוקה, שטחים ציבוריים בנויים ומסחר.

גבריאל אבידר

הוד השרון - מגרשים 49,51

בשלבי קליטה

ת"א מסעדות בנמל

מסעדות "בויה" ו"יוליה"

מגורים יזום ובניה

ת"א מסעדות בנמל

מאוכלס

ירושלים הר נוף

מבני מגורים, מסחר ומוסדות ציבור.

אזורים

ירושלים הר נוף

לקראת היתר

תל אביב, כפר שלם - חוות יפת

תב"ע ותכנון מפורט לכ- 600 יח"ד ומסחר

קבוצת גבאי

תל אביב, כפר שלם - חוות יפת

לקראת היתר

פרויקטים קשורים

bottom of page