top of page

זהו ! אוכלס !

המרכז המסחרי ברח' הנשיאים, הוד השרון נפתח.

מרכז פתוח הנושק לפארק עם תמהיל שימושים מגוון.

אושרה למתן תוקף !

תכנית לפינוי בינוי ברמת יוסף בת-ים אושרה למתן תוקף. 700 יח"ד, מסחר, תעסוקה ומבני ציבור. ניגשים לתכנון מפורט.

הופקדה !

תכנית לפינוי בניה בלתי מוסדרת בשכונת כפר שלם בתל אביב המאפשרת את פתיחת שדרות ששת הימים ובניית שלב ב' לפרויקט הכולל כ- 600 יח"ד, שטחי מסחר, תעסוקה ומבני ציבור.