top of page

תל אביב - תכנית 3388ב'

תל אביב - תכנית 3388ב'

תכנית בנין עיר, תכנית עיצוב ותכנית עיצוב למבני ציבור בצפון הגוש הגדול. כ- 190 דונם, 1500 יח"ד, שטחי מסחר, תעסוקה ומבני ציבור.

יזם : עיריית ת"א

לקראת אישור

בת ים בלפור רוטשילד

חברת שחר ברוטשילד

בת ים בלפור רוטשילד

לקראת היתר

רחובות החדשה

אזורים

רחובות החדשה

מאוכלס

אשקלון רובע האומנים בורוכוב

למגרש לדירות קטנות ומסחר

ד.א.א.ר

אשקלון רובע האומנים בורוכוב

בביצוע

בת ים שכונת רמת יוסף

תכנית פינוי בינוי ברחוב אילת

קבוצת גבאי

בת ים שכונת רמת יוסף

לקראת היתר

אשקלון מרכז שכונת ברנע

תב"ע ותכנון מפורט למגורים, דיור מוגן , תעסוקה ומסחר במרכז שכונת ברנע

קבוצת גבאי

אשקלון מרכז שכונת ברנע

בשלבי קליטה

יבנה - שד' העצמאות

תכנית בניין עיר ותכנון מפורט לפינוי בינוי במרכז העיר יבנה. בניית כ-500 יח"ד, מסחר ומבני ציבור.

חן את ברון

יבנה - שד' העצמאות

לקראת היתר

אשקלון 409,410

תכנית בניין עיר בסמכות הוועדה המחוזית למסחר, דיור מוגן, תעסוקה ומגורים במרכז שכונת ברנע החדשה באשקלון.

קבוצת גבאי

אשקלון 409,410

בשלבי קליטה

הוד השרון - דרך רמתיים שרת

תכנית בניין עיר + תכנון מפורט לפרויקט מגורים ומסחר היוצר את השער הצפוני להוד השרון.

מגורים יזום ובניה

הוד השרון - דרך רמתיים שרת

קיבלה תוקף

תל אביב, כפר שלם - חוות יפת

תב"ע ותכנון מפורט לכ- 600 יח"ד ומסחר

קבוצת גבאי

תל אביב, כפר שלם - חוות יפת

לקראת היתר

פרויקטים קשורים

bottom of page